U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Beginners Computational Thinking test (BCTt) - Perceptie van Leerkrachten over Computational Thinking

Beste leerkracht, 

Graag vragen wij uw medewerking aan een online wetenschappelijk onderzoek dat wordt afgenomen onder leerkrachten primair onderwijs om het belang van de ontwikkeling van computational thinking (CT) bij kinderen vast te kunnen stellen. 

Voor dit doel is de gevalideerde Beginners Computational Thinking test (BCTt) ontwikkeld om de ontwikkeling van computational thinking te kunnen beoordelen. In dit onderzoek willen we derhalve nagaan of leerkrachten primair onderwijs de BCTt nuttig en toepasbaar vinden om het niveau van computational thinking bij kinderen primair onderwijs vast te kunnen stellen en beoordelen. Verder willen we graag uw mening weten over het belang van computational thinking in het basisonderwijs in het algemeen, welke functie het kan hebben en hoe computational thinking het beste kan worden onderwezen. Daarom zouden we u willen vragen of u de test zelf zou kunnen invullen en onze vragen dienovereenkomstig zou kunnen beantwoorden.

Voor dit online onderzoek worden er persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens betreffende: uw leeftijd, uw geslacht, het land waarin u als leerkracht werkzaam bent, de leeftijdscategorie waaraan u les geeft, hoeveel jaar onderwijservaring u heeft, welk vak u onderwijst en uw vaardigheid betreffende computational thinking. Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden. De analyse van de uitkomsten van het onderzoek zullen worden gedeeld met collega’s. De gegevens die worden gedeeld bevatten geen informatie die tot u te herleiden is. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. Alle gegevens zullen veilig worden opgeslagen op een beveiligde research drive en beveiligde T-drive van de Open Universiteit.

Als u nog aanvullende vragen heeft, of meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met:

Voor Nederland: Nardie Fanchamps PhD, Hoofd-onderzoeker Open Universiteit Nederland.
E-mail: nardie.fanchamps@ou.nl  Tel: 045-5762526 (bereikbaar ma t/m vr van 08.00 uur tot 17.00 uur).

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!


Inleiding Computational Thinking:

Dit is een online onderzoek naar de bevindingen van leerkrachten basisonderwijs betreffende computational thinking (CT) en over de toepasbaarheid en geschiktheid van een gevalideerde computational thinking vragenlijst, namelijk de Beginners Computational Thinking test (BCTt). Het ontwikkelen van computational thinking (CT) is een essentiële behoefte voor onze huidige en toekomstige op technologie gebaseerde samenleving. Computational thinking omvat verschillende vaardigheden (b.v. probleemdecompositie, algoritmisch denken, patroonherkenning, debugging, parallellisatie en abstractie) die nodig zijn om problemen op te lossen door toepassing van computerwetenschappelijke concepten. Deze vaardigheden blijken ook van prominent belang te zijn in alle andere schoolvakken om tot oplossingen te komen door toepassing van een probleemoplossende aanpak.  

Om het niveau van computational thinking bij leerlingen van 5 tot 9 jaar te kunnen beoordelen wordt gebruikgemaakt van de BCTt (Zapata-Cáceres, Martín-Barroso, & Román-González, 2020). Dit instrument (ontwikkeld door onderzoekers van de Universiteit Rey Juan Carlos, Madrid-Spanje), bevat voor de leeftijdsgroep geschikte vragen op basis van afbeeldingen en pictogrammen op papier waar een oplossing voor een gesteld probleem gevonden moet worden. Per vraag dient daarvoor het juiste antwoord aangekruist te worden. De benodigde vaardigheden voor het oplossen van deze problemen zijn terug te leiden naar vaardigheden die ook binnen computational thinking van toepassing zijn. Tot nu toe is de BCTt alleen afgenomen bij leerlingen, maar nog niet bij begeleidend leerkrachten primair onderwijs. Omdat leerkrachten informatie kunnen ontlenen uit de resultaten van de door kinderen ingevulde test, is het waardevol om te weten hoe basisschoolleerkrachten zelf aankijken tegen het gebruik van de BCTt voor dit doel. Dit in het algemeen ten aanzien van computational thinking, en meer specifiek ten aanzien van de functionaliteit en toepasbaarheid van de BCTt zelf.

Er zijn 69 vragen in deze enquête.